Header image  
Uw voeten in goede handen  
line decor
line decor
   voetreflex
 
Wat is Voetreflexzone therapie ?


Reflexzone-therapie is een natuurgeneeswijze die al duizenden jaren geleden door de Egyptenaren, Chinesen en Indianen werd toegepast.

Het gaat uit van het principe dat onder andere op handen en voeten gebieden (reflexzones) liggen die corresponderen met de organen, klieren en andere delen van het lichaam. Blokkades in het lichaam (storingen in de energiedoorstroming) kunnen, door deze zones te masseren, opgeheven worden, zodat het lichaam weer in balans kan komen.

Het verschil tussen voetreflexmassage en voetreflextherapie

Het verschil tussen een voetreflexmassage en voetreflextherapie is, dat er gedurende de 3-jarige opleiding voor therapeut zo'n 12 verschillende specifieke fysieke - en 12 verschillende specifieke energetische massages worden geleerd, die je, naar aanleiding van terugkerende NLP-gesprekken en een behandelplan, naar behoefte toepast. De gesprekken dienen ervoor om te voorkomen dat men, aan het eind van de behandelingen, weer in herhaling vervalt en de klachten terugkeren. Ook dient een therapeut te beschikken over een gedegen basiskennis van het menselijk lichaam.

Gedurende de opleiding is de leerling-therapeut verplicht drie interne weekenden bij te wonen, waarin de technieken worden geoefend en diepgaand worden toegepast op jezelf. Dit om ervoor te zorgen dat er als therapeut zelf, geen blokkades uit het verleden meer aanwezig zijn. Het is namelijk moeilijk om een blokkade bij een client op te lossen, als je zelf nog "worstelt" met dezelfde blokkade. Aan het eind van de opleiding dient de aankomend therapeut tevens een scriptie te schrijven, waarin de behandeling van een specifieke client vanaf de eerste behandeling wordt gevolgd tot deze is uitbehandeld.

Er zijn ook 1-jarige opleidingen voetreflex-massage evenals 2-daagse cursussen met 4 terugkom-dagen. Uiteraard kan hierbij nooit het niveau worden gehaald die wordt bereikt bij een 3-jarige HBO opleiding. Gedurende dergelijke korte massage-opleidingen wordt er vaak maar één specifieke massage aangeleerd, die elke behandeling terugkeert. Deze is uiteraard nooit zo krachtig als de specifieke massages, die door een therapeut worden geselecteerd voor de specifieke klacht(en) waarvoor de client komt. Hierbij moet worden aangetekent dat er zelfs overstimulatie zou kunnen optreden, aangezien niet alle reflexzones elke behandeling behoeven worden gestimuleerd of gesedeerd. Deze eventuele overstimulatie kan dan weer nieuwe cq andere klachten uitlokken. Ook worden er geen NLP-gesprekken met de client gevoerd om de achterliggende oorzaak van het probleem of de klacht op te sporen.

Door deze behandeling wordt het zelfgenezende vermogen van het lichaam geactiveerd en is het lichaam in staat veel klachten op te lossen.